Пътна карта

Погледнете нашите планове.

2018 Q1

задачата е завършена
Формирането на Global Funeral Care

2018 Q2

task-completed
Публикуване на чернова на икономическия модел

2018 Q3

task-completed
Публикуване на чернова на бялата книга.

2018 Q4

task-completed
Публикуване на „Бяла книга“ (в1.0)
task-completed
Публикуване на икономическия модел (в1.0)
task-completed
Официално пускане на уебсайта в експлоатация
task-completed
Официално откриване на помощния център

Newsletter 

Subscribe to our newsletter to stay updated.